Makro HoReCa 2013

Makro HoReCa 2013
มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ 
31 ต.ค. – 3 พ.ย.56
อาคาร 2-3 อิมแพคเมืองทองธานี
เวลา 10.00-19.00 น.
งานแสดงสินค้าด้านธุรกิจอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหาร  ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญใน สาขา อาชีพโดยตรง ภายในงานมีการแข่งขันทำอาหารซุ้มแสดงสินค้าแม็คโคร, ซุ้มแสดงผลิตผลโครงการหลวง การสัมมนาที่ผู้สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจด้านอาหาร การออกแบบ ตกแต่งร้าน การควบคุมต้นทุน เทคนิคการจัดเลี้ยง และวิธีป้องกัน การทุจริตในธุรกิจอาหาร เป็นต้น